top of page

About

Vzdělání:

 

2010 - Státní rigorózní zkouška v oboru Evropská kulturní studia (PhDr.)

2009 – dosud doktorský studijní obor Teorie a dějiny vědy a techniky KFI FF ZČU

2009 - dosud magisterský studijní obor Právo a právní věda FPR ZČU

2007 – 2009 magisterský studijní obor Evropská kulturní studia KFI FF ZČU

zakončeno státní závěrečnou zkouškou (Mgr.)

2006 – 2007 Státní jazyková škola Plzeň

2003 – 2006 bakalářský studijní obor Politologie KAP FF ZČU

zakončeno státní závěrečnou zkouškou (Bc.)

1997 - 2003 státní šestileté všeobecné Gymnázium Tachov

( 2001-2003 humanitní větev)

 

Pracovní zkušenosti:

2013 –  dosud, ředitel Institutu paměti společnosti a krajiny o.p.s.

2012 – Ministerstvo kultury ČR – expertní posouzení kauzy Rozeznění-Lidice 2012

            (odbor ochrany movitého kulturního dědictví)

2011 - vedoucí oddělení Lidských zdrojů ROTAREX Praha s.r.o.

2008 – dosud, asistent senátora Parlamentu České republiky, Mgr. Miroslava Nenutila

2008 - volební manažer ČSSD pro senátní volební obvod č. 3 Cheb

2008 – dosud, předseda a jednatel Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Tachov

2007 – 2008 lektor neprofesního školení sociální komunikace, S-comp a Evropský sociální fond

2006 – pověřenec Rady města Tachova pro dokumentaci událostí  2. světové války na Tachovsku

 

Vybranné pracovní činnosti (OSVČ )

2013 – 2014 odborný poradce seriálu První republika

            (Česká televize a Dramedy International, režie B. Arichtev)

2010 - 2011 odborný poradce celovečerního filmu LIDICE

( producent A. Dvořák, režie P. Nikolaev )

2006 – dosud AK JUDr. Věra Nenutilová, konzultant

( restituce, aplikace Dekretů prezidenta republiky etc.)

 

Práce a publikace (výběr):

NENUTIL, J. Pochody smrti - český příspěvek k otevřené otázce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 93 s. ISBN: 978-80-261-0087-4  

 NENUTIL, J – RAK, M. Exhumace obětí II. světové války - předpoklady, východiska, výzkum. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 120 s. ISBN: 978-80-261-0086-7  

NENUTIL, J. Druhá světová válka - případ Tachovsko. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, ISBN: 978-80-7043-889-3           

Články:

RAK, M., FUNK, L., HLOŽEK, J., MARKOVÁ, S., MENŠÍK, P., NENUTIL, J., NETOLICKÝ, P. Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 2, s. 31-50. ISSN: 1211-8109  

HLOŽEK, J., FARKAŠOVÁ, K., FRIEDL, L., FUNK, L., MARKOVÁ, S., MENŠÍK, P., NENUTIL, J., RAK, M. Pohřební areály novověku i současnosti jako zdroj poznání kulturních změn a norem. 2011.  

NENUTIL, J. Shakespearova politika. In Evropská věda a filosofie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 271-275. ISBN: 978-80-7043-752-0    

Přednášky, konference

NENUTIL, J. Možnosti poznání Pochodů smrti jako fenoménu právních dějin. Případová studie současného stavu poznání situace mezi Tachovem a Flossenbürgem v dubnu a květnu 1945. Olomouc, 2013.

NENUTIL, J. Spor o smysl státu, totalita a demokracie v právním řádu 1. republiky. Brno, 2013.  

Tarant, Z., Kydlíček, J., Tydlitátová, V., Kramáreková, V., Nenutil, J. Nové podoby staré nenávisti - VII. Kolokvium o soudobém antisemitismu. Sedláčkova 15, Plzeň (SP319), 25.10.12 - 25.10.12.        

Knoll, V., Nenutil, J. Pochody smrti ? evakuace Sachsenhausenu a Ravensbrücku; dějiny a současná reflexe. Plzeň, 11-JUN-12 - 11-JUN-12.  

NENUTIL, J. Prázdné ulice - reflexe holocaustu na maloměstě. Plzeň, 2012.  

NENUTIL, J. Recepce Zlaté buly sicilské v moderních českých dějinách. Loket, 2012.        

Znalost cizích jazyků:

anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem

německý jazyk - aktivní znalost slovem i písmem

Politická příslušnost:

2008 - člen ČSSD (MO Tachov)

 

 

Vyznamenání a ceny

 

Čestné uznání

Československé obce legionářské

(Československá obec legionářská - za film Lidice 2011)

Medaile za vlast a za svobodu – bronzová

(Český svaz bojovníků za svobodu – za připomínání Pochodů smrti 2009)

laureát ceny Hořovice Václava Hraběte

 (za poezii 2006)

bottom of page